Op mijn website vindt u korte artikeltjes en informatie die te maken hebben met de TABAKSGESCHIEDENIS. Kies een categorie, klik en scroll. Lees eerst het AVG. Heeft u aanvullende gegevens of vragen? Klik boven in de balk op Contact. Veel leesplezier, Fred Tijmstra

weergegeven: 1 - 8 van 8 artikelen

Waarschuwingsteksten op banderollen

Waarschuwingsteksten op banderollen Historische terugblik: In 1963 startte Dr. L. Meinsma (directeur van het KWF kankerbestrijding) met het geven van voorlichting over de gevaren bij het roken. Met geringe subsidie van de overheid werkte hij aan een tabaksontmoedigingsbeleid. Hij ondervond weinig steun in het veld, zelfs de medische wereld rookte er lustig op los. In …

De tariefcode op sluitzegels

De tariefcode op sluitzegels Naast het beeldmerk en de kleur is er op het zegel ook een code (tariefcode) aangebracht (URA, artikel 44 lid 5. Bij iedere autonome accijnsverhoging (een accijnsverhoging die niet is gebaseerd is op een wijziging van de kleinhandelsprijs) wordt op de accijnszegels een nieuwe tariefcode vermeld. Hierdoor kunnen de oude zegels …

De nieuwe accijnszegel voor tabaksproducten

De nieuwe accijnszegel voor tabaksproducten De nieuwe accijnszegel verschijnt op een historisch moment. Het is precies 100 jaar geleden dat de Tabakswet van 1921 werd aangenomen. Daarin werd de invoering van de eerste accijnszegels  (banderollen) voor tabaksproducten vermeld. Voordat de wet tot stand kwam hanteerde men indirecte belastingen voor invoer, doorvoer en opslag van tabak. …

Banderollen Deutsche Wehrmacht

Banderollen Deutsche Wehrmacht Vooraf Vanaf het moment dat het Duitse bezettingsleger zich in Nederland nestelde moesten fabrieken goederen leveren aan de Deutsche Wehrmacht om hun manschappen van de nodige levensbehoeften te voorzien. Daaronder vielen ook de genotsmiddelen o.a. tabak, sigaren, en shag. De aangekochte producten waren steuerfrei, m.a.w. er werd geen belasting over geheven. Op …

De Rhodesia sigaret

De Rhodesia sigaret Toen Nederland in 1945 bevrijd werd was er  een enorm tekort aan grondstoffen, waaronder tabak. De aanvoer van tabak kwam mondjesmaat op gang. Amateurtabak werd nog volop geteeld en de nog aanwezige tabak bij de fabrieken was te gering, en vaak van wisselende kwaliteit om eigen merken op de markt te brengen. …

Nederlands Volksherstel – Hulpactie Rode Kruis

Nederlands Volksherstel – Hulpactie Rode Kruis Door het oorlogsgeweld gedurende de periode 1940-1945 kwam een groot deel van de bevolking in de knel. Er was behoefte aan allerlei vormen van ondersteuning. Plaatselijke in het leven geroepen hulporganisaties probeerden de ergste nood te ledigen. Een gezond gezinsleven was uitgangspunt als  basis voor herstel. Bij gebrek aan …