Op mijn website vindt u korte artikeltjes en informatie die te maken hebben met de TABAKSGESCHIEDENIS. Kies een categorie, klik en scroll. Lees eerst het AVG. Heeft u aanvullende gegevens of vragen? Klik boven in de balk op Contact. Veel leesplezier, Fred Tijmstra

weergegeven: 1 - 10 van 22 artikelen

Opkomst en ondergang van Yohaï

Opkomst en ondergang van Yohaï Yohaï was een kleine sigarettenfabriek in Amsterdam. Kenmerkend voor deze fabriek was het produceren van goedkope sigaretten. Hoe kwam het dat Yohaï zo goedkoop kon produceren? In 1930 kwam de jonge Albert Ravelli (ook wel Albert Yohaï genoemd) als tabaksexpert van Turkije naar Nederland. In Turkije had hij het melangeren …

Tabaksfabriek S.Tromp – Harlingen

Tabaksfabriek S.Tromp – Harlingen In de eerste helft van negentiende eeuw trokken Harlinger zeilschepen er op uit om rond Groenland op robbenjacht te gaan voor het spek. De schepen “Spitsbergen” en “Dirkje Adema” deden goede zaken. Oene Gorter Moll, begon in 1825 een tabakswinkel annex tabakskerverij en een handel in koffie en thee in Harlingen. …

Tabaksfabriek Huiser & Zonen – Groningen

Tabaksfabriek Huiser & Zonen – Groningen In de jaren twintig van de vorige eeuw telde de stad Groningen ruim 50 geregistreerde sigarenmakerijen, sigarenfabrieken, tabakskerverijen en tabaksfabrieken. Verreweg de meeste waren klein van omvang, soms was er sprake van huisarbeid. Huiser is klein begonnen en groeide uit naar een kleine middelgrote fabriek.  Jan Antoni Huiser begon …