Op mijn website vindt u korte artikeltjes en informatie die te maken hebben met de TABAKSGESCHIEDENIS. Kies een categorie, klik en scroll. Lees eerst het AVG. Heeft u aanvullende gegevens of vragen? Klik boven in de balk op Contact. Veel leesplezier, Fred Tijmstra

weergegeven: 1 - 7 van 7 artikelen

De Rhodesia sigaret

De Rhodesia sigaret Toen Nederland in 1945 bevrijd werd was er  een enorm tekort aan grondstoffen, waaronder tabak. De aanvoer van tabak kwam mondjesmaat op gang. Amateurtabak werd nog volop geteeld en de nog aanwezige tabak bij de fabrieken was te gering, en vaak van wisselende kwaliteit om eigen merken op de markt te brengen. …

De tabaksmerken Beka en Pax

De tabaksmerken Beka en Pax Op 17 mei 1942 werd de distributieregeling voor tabak ingevoerd. Door schaarste van de aanwezige grondstoffen mochten eerst 12, later 4 tabaksfabrieken nog produceren. Deze vier fabrieken leverden onder de fabrikantennummers 7589, 7590, 7591 en 7593 het eenheidsmerk ”Beka” een afkorting van Bureau Kerftabakindustrie. De concentratie van de Nederlandse Tabaksindustrie …

Surrogaten voor tabak

Surrogaten voor tabak Gedurende de tweede wereldoorlog was er in Nederland gebrek aan allerlei grondstoffen. Vindingrijk geworden in de eerste wereldoorlog werden o.a. vervangers ontwikkeld voor koffie, thee en tabak. Onder de naam surrogaten kwamen ze in de handel. Voor de tabaksproducten werden als grondstof gedroogde bladeren gebruikt, waarbij de ene soort beter geschikt was …

Sigaretten van Zuid-Amerikaanse tabak

Sigaretten van Zuid-Amerikaanse tabak In september 1946 klaagden de winkeliers over de slechte distributie van tabaksproducten in ons land. Er was met name een tekort aan sigaretten. Om de sigarettenkeuze te verruimen heeft de regering een partij Zuid-Amerikaanse tabak aangekocht waardoor er 43% sigaretten meer konden worden gefabriceerd. De nieuwe sigaretten werden niet gesausd, en …

Nederlands Volksherstel – Hulpactie Rode Kruis

Nederlands Volksherstel – Hulpactie Rode Kruis Door het oorlogsgeweld gedurende de periode 1940-1945 kwam een groot deel van de bevolking in de knel. Er was behoefte aan allerlei vormen van ondersteuning. Plaatselijke in het leven geroepen hulporganisaties probeerden de ergste nood te ledigen. Een gezond gezinsleven was uitgangspunt als  basis voor herstel. Bij gebrek aan …

Kauwstangen

Kauwstangen Kauwstangen behoren tot de surrogaat tabaksproducten. De kauwstang heeft de vorm van een sigaar maar wordt gebruikt als pruimtabak om er op te kauwen. Ze werden veelvuldig geproduceerd tussen 1942 en 1946. De tabakschaarste tijdens de tweede wereldoorlog noopten de fabrikanten nieuwe producten te maken. Een ervan was de kauwstang, gemaakt van hop. Het …

CONSI – de eenheidssigaret

Consi – de eenheidssigaret Het idee van eenheidsartikelen doemt op in tijden van schaarste wanneer ons land direct of indirect bij oorlogshandelingen is betrokken. In 1918, ondanks de neutraliteit van ons land hadden we te maken met tabakschaarste. De regering stelde voor een eenheidssigaar voor het volk te introduceren. Kenmerken zijn dat de hele sigarenindustrie …