Op mijn website vindt u korte artikeltjes en informatie die te maken hebben met de TABAKSGESCHIEDENIS. Kies een categorie, klik en scroll. Lees eerst het AVG. Heeft u aanvullende gegevens of vragen? Klik boven in de balk op Contact. Veel leesplezier, Fred Tijmstra

Bodemvondsten uit Hohr – Westerwald

Bodemvondsten uit Hohr – Westerwald In november 1975 werd even buiten Höhr-Grenzhausen richting Hilgert een industrieterrein aangelegd. De grond werd eerst opgehoogd met afgegraven grond uit de stad en een week later bedekt met een dikke laag nieuw zand. De afgegraven grond bleek vol met pijpenafval te zitten, waaronder heel veel vrijwel gave koppen die letterlijk voor …

De tariefcode op sluitzegels

De tariefcode op sluitzegels Naast het beeldmerk en de kleur is er op het zegel ook een code (tariefcode) aangebracht (URA, artikel 44 lid 5. Bij iedere autonome accijnsverhoging (een accijnsverhoging die niet is gebaseerd is op een wijziging van de kleinhandelsprijs) wordt op de accijnszegels een nieuwe tariefcode vermeld. Hierdoor kunnen de oude zegels …

25 Zoekplaatjes op sigarenzakjes

25 Zoekplaatjes op sigarenzakjes Behalve rebussen komen er op de achterzijde van sigarenzakjes ook zoekplaatjes voor. Net als bij rebussen werden ze vaak door drukkerijen van elkaar gekopieerd. Daardoor kunnen er verschillen ontstaan bij hetzelfde zoekplaatje. Een vergelijking van 2 zakjes laat dat zien. De teksten onderaan zijn ook verschillend. Hieronder 25 zoekplaatjes. Om ze …

50 Rebussen op sigarenzakjes

50 Rebussen op sigarenzakjes Tussen 1900 en 1940 werden er op de achterzijde van sigarenzakjes rebussen gedrukt. Aan de voorzijde was meestal een reclame van de sigarenzaak, hotel, kapper, restaurant te vinden waar sigaren werden aangeboden. In het televisieloze tijdperk waren de zakjes een welkome aanvulling om in de huiselijke kring in de avond de …

De nieuwe accijnszegel voor tabaksproducten

De nieuwe accijnszegel voor tabaksproducten De nieuwe accijnszegel verschijnt op een historisch moment. Het is precies 100 jaar geleden dat de Tabakswet van 1921 werd aangenomen. Daarin werd de invoering van de eerste accijnszegels  (banderollen) voor tabaksproducten vermeld. Voordat de wet tot stand kwam hanteerde men indirecte belastingen voor invoer, doorvoer en opslag van tabak. …

Banderollen Deutsche Wehrmacht

Banderollen Deutsche Wehrmacht Vooraf Vanaf het moment dat het Duitse bezettingsleger zich in Nederland nestelde moesten fabrieken goederen leveren aan de Deutsche Wehrmacht om hun manschappen van de nodige levensbehoeften te voorzien. Daaronder vielen ook de genotsmiddelen o.a. tabak, sigaren, en shag. De aangekochte producten waren steuerfrei, m.a.w. er werd geen belasting over geheven. Op …