Op mijn website vindt u korte artikeltjes en informatie die te maken hebben met de TABAKSGESCHIEDENIS. Kies een categorie, klik en scroll. Lees eerst het AVG. Heeft u aanvullende gegevens of vragen? Klik boven in de balk op Contact. Veel leesplezier, Fred Tijmstra

Tabaksfabrieken

Tabaksfabriek N.Hekkens – Tegelen

Tabaksfabriek N.Hekkens – Tegelen

In Tegelen, tegenwoordig een wijk van Venlo, was vroeger tabaksindustrie gevestigd. Bekende tabaksfabrieken zijn die van P. en W. Bors, Joachim Beurskens en Nicolaas Hekkens. Ook werden er veel sigaren gemaakt, waarvan de bekendste sigarenfabriek die van Vossen-Breuers was.

Nicolaas Hekkens begon op vijfentwintig-jarige leeftijd in 1902 met enige helpers in een oud woonhuis in Steyl met de fabricage van rol- en pruimtabak. Deze specialiteit kwam in de naam tot uiting: De Nordhauser Rol- en Pruimtabaksfabrieken “De Kruier”. De zaken liepen voorspoedig en de fabriek werd inmiddels naar Tegelen verplaatst, waar met stoommachines de tabak werd verwerkt. In 1912 werden handelsreizigers  gevraagd om actief de verkoop te stimuleren. Het aantal afnemers nam daardoor zienderogen toe.

Toen in 1920 de nieuwste machines werden aangeschaft  waren ze in staat om de orders van tabak en gekorven zwaar gesausde pruimtabak direct uit te voeren. Door de vergroting van de productie kon Hekkens een agent-reiziger voor Zuid-Limburg aanstellen om nieuwe klanten te werven. In dat jaar hield Hekkens een “Reclamedag der Nordhauser Rol- en Pruimtabak”. Iedereen die op zondag 2 mei een rolletje of een pakje gekorven zware pruimtabak aanschafte kreeg een extra rolletje er gratis bij. De actie liep via de winkeliers en werd mede in de krant bekend gemaakt.

In 1923 zien we in een advertentie staan dat naast de tabaksproducten ook sigaretten werden gefabriceerd. Weer later zou de fabriek zich ook op de fabricage van sigaren toeleggen.

Delpher.nl: Limburger Courier: Advertentie 15-01-1928

In 1927, bij het 25-jarig bestaan van de firma, was de fabriek van Hekkens een der grootste producenten van rol- en pruimtabak geworden. Een eigen zelfstandige chemische fabriek leverde de extracten voor het sausen van de rol- en pruimtabak.

Op een foto in de krant  van 7 november 1927 staan ruim 40 werknemers voor de sigarettenfabriek afgebeeld.

Delpher.nl: Limburger Koerier 07-11-1927 – het fabriekspersoneel
Blikverpakkingen voor pruimtabak

De dertiger jaren kenmerkten zich door stakingen bij sigarenfabrieken voor een betere C.A.O. Mede door de crisisjaren gingen de zaken minder goed. Hoewel er in 1938 nog een vacature was voor een sigarettenmonteur werd de fabriek wegens een sterfgeval aan het eind van datzelfde jaar te koop aangeboden.

In de nacht van 8 en 9 april 1939 woedde er een felle brand in de fabriek aan de Roermondse weg. De brand was in de tabaks- en sauskamer uitgebroken. Na anderhalf uur was de brand meester. Drie afdelingen waren verwoest, maar de machines bleven in tact. De eigenaar, de inmiddels 62-jarige Nicolaas Hekkens werd dezelfde dag door de politie gearresteerd op verdenking de brand zelf te hebben aangestoken om de verzekeringspenningen te kunnen incasseren.

Een jaar later, in 1940 werd de fabriek, bij gebrek aan een opvolger opnieuw te koop aangeboden. Er was geen koper en op 22 juni werd het faillissement over de Nordhauser rol- en pruimtabaksfabrieken van N.Hekkens uitgesproken.

Delpher.nl: Nieuwe Venlose Courant 14-09-1940

Hoe het verder na het faillissement ging is mij niet bekend. Wel stond er nog op 21 oktober 1942 een stukje in de krant over het 40-jarig jubileum, met daarin de jubilerende werknemers B. en J Gubbels, die er vanaf de oprichting gewerkt hebben. 

Op 13 september 1947 overlijdt Nicolaas Hekkens op 70-jarige leeftijd.

Bronnen:

– kranten.kb.nl nu www.delpher.nl

– verpakkingen en sigarenbanden particuliere collecties

– afb. blik 1- Catawiki

– afb. blik 2- Marktplaats

Zie ook: Paul Seelen – Groot Tegels sigarenboek (2019)

Dit vind je misschien ook leuk...