Op mijn website vindt u korte artikeltjes en informatie die te maken hebben met de TABAKSGESCHIEDENIS. Kies een categorie, klik en scroll. Lees eerst het AVG. Heeft u aanvullende gegevens of vragen? Klik boven in de balk op Contact. Veel leesplezier, Fred Tijmstra

Overige onderwerpen

Sigarenpuntjes voor de Prins Hendrik Stichting

Sigarenpuntjes voor de Prins Hendrik Stichting

Vroeger werden sigaren gemaakt met een dichtgerold mondstuk. Met behulp van een sigarenknipper werd een puntje van de sigaar afgeknipt. Dat stukje tabak noemen we een sigarenpuntje. Vaak werd een sigaar al in de winkel opgestoken en werd de sigarenknipper van de winkel gebruikt. Deze puntjes werden vroeger weggegooid.

afb. een toonbank sigarenknipper die in de winkel stond. Het bakje was om de sigarenpuntjes op te vangen

De Vereniging “Waarde der kleinigheden” zamelde in 1885 naast oude kranten en boeken ook sigarenpuntjes in voor het goede doel. De opbrengst was bestemd voor een Maatschappij die zich het lot van de wezen aantrok. Zij zorgden ervoor dat behoeftige wezen opgenomen konden worden in een weeshuis.

Mop: Meneer A: Voor wie bewaart u de sigarenpuntjes?

         Meneer B: Voor de weeskinderen

         Meneer A: Wat, roken die bengels nu al?

In 1896 verzamelde de heer W.H. van Zanten Jr, steenfabrikant uit Leiderdorp, sigarenpuntjes voor een vriend uit Duitsland. Toen de vriend Duitsland verliet hield van Zanten met het verzenden op en ging zelf experimenteren om van de puntjes iets bruikbaars te maken. Dat lukte hem wonderwel.

Hij weekte de sigarenafval in kokend water, waardoor de tabak van kleefstof en andere stoffen werd ontdaan. De tabak werd ontrold, geperst, los geplozen en daarna gedroogd. Doordat door deze bewerking de nicotine grotendeels verdwenen was verkreeg hij geurige rooktabak. Er werd door hem een inzamelingsactie opgezet bij sigarenwinkeliers, café-houders, vrienden en belangstellenden. Het doel was om behoeftige oude zeelieden van de Prins Hendrik Stichting in Egmond aan Zee van gratis tabak te voorzien.

Sigarenblik Prins Hendrik Stichting omstreeks 1900
Sigarenblik: aan de voorzijde het gebouw van de Prins Hendrik Stichting, Boven 4 oude zeelieden

De verpakking van 100 gram werd gemaakt van oude couranten en voorzien van passende spreuken zoals “rook smakelijk vriend” of op de bodem “aan alles komt een eind”.

Het enthousiasme onder de bevolking was groot. Velen reikten hem de helpende hand. Zelfs waren er vervoerders die de tabak gratis vervoerden. In korte tijd was de opbrengst groter dan de behoefte van de 195 verpleegde oude zeelieden van de P.H.Stichting. In 1901 werd aan 61 gestichten, de P.H.Stichting niet meegerekend, totaal  10200 ons tabak verstrekt, genoeg voor 1020 verpleegden.

Om puntjes van het publiek te krijgen vervaardigde van Zanten een speciale zak-guillotine waarin de afgesneden puntjes in bewaard werden. Op de voorzijde stond de tekst: Bewaar de puntjes voor de Prins Hendrik Stichting te Egmond aan Zee. Deze guillotines konden bij de sigarenwinkelier gekocht worden. In de bijgevoegde tekst stond o.a.

Door het aanschaffen van een guillotine bewijst gij in te stemmen met de beweging om door het verzamelen van sigarenpuntjes, gebroken sigaren en tabak in elken vorm ( behalve rookeinden en steelen) gratis tabak te verschaffen aan ouden van dagen, die geen koopkracht hebben.”

De oude van dagen waren uitzonderlijk blij met de gratis tabaksvoorziening. “Het is beste tabak meneer, nu kan ik een pijpje velen”. En dikwijls volgde een hartelijk “Hip,Hip, Hoera!” als de pakjes werden overhandigd.

Bron:

  • diverse krantenarchieven 1870-1906
  • Blikken en Guillotine uit de collectie P.H.Stichting
  • foto toonbankknipper Raf Ensinck

Dit vind je misschien ook leuk...